Tình hình là mình mới cập nhật HTKK 3.1.0 để làm quyết toán thuế TNCN 2011, có những điểm mình thấy bị lỗi:
1. Thu nhập chịu thuế ở HTKK 3.1.0 là thu nhập đã trừ giảm trừ bản thân (những phiên bản trước thì thu nhập chịu thuế chưa trừ phần giảm trừ bản thân). VD: có 1 cá nhân mới vào làm ờ bên mình 2 tháng, tổng thu nhập nhận được là 7tr, trong khi giảm trừ bản thân 2 tháng sẽ là 8tr, mình nhập số "-1tr" vào thì không được, nhưng nếu nhập 7triệu, sau khi trừ BHXH 1triệu chẳng hạn, thì phần mềm sẽ tự tính ra thu nhập tính thuế là 6tr thay vì là -2tr (7-8-1=-2)
2. Sau khi mình khai báo hết tất cả ở bảng kê 05ABK-TNCN, khi lưu lại, phần mếm cứ báo lỗi "Thông tin kê khai sai, có muốn ghi lại không". Nhưng tìm đỏ mắt vẫn không thấy cái ký hiệu kê khai sai nằm ở chỗ nào.(Ở những phiên bản trước thì là dấu vuông màu đỏ ở góc phải trên và ô bị lỗi được tô màu vàng)
3. Bảng kê 05BBK-TNCN, không tệp file excel vô được, không hiểu bị lỗi gì

Mình đã vào bảng kê 05AB và 05BB từ HTKK 3.0.2, khi cập nhật cái mới 3.1.0, tất cả đều không sử dụng được, hiz, đành phải nhập lại từ đầu